top of page

O Základni

Nazvali sme našu chalupu vesmírným termínom základňa. To je vo vesmíru to miesto, kam sa prieskumníci vracajú najradšej. I keď je to len občas. To vracanie sa domov - do chalupy - na základňu.

Zakladna.jpg

Posádka základne

Velitel základne a výkonná praporčíčka ochutnávajú nápoj nesmrtelnosti.jpg

Velitel

Starý mazaný žoldák, v tejto galaxii prijal titul "Král, ktorý tri dcéry má"

Inak velitel posádky, major Galaktickej flotily, Jedi a tesár, vymíšla elixíry vzhladom na to že je magický chemik

Velitel základne a výkonná praporčíčka ochutnávajú nápoj nesmrtelnosti.jpg

Výkonná prapočíčka

Stará sa o denný chod základne a proviant pre posádku. Za ten čas sa naučila používať mimozemské ingrediencie a pripravuje rozličné elixíry. Tajne to predáva do incýh galaxií ale nikomu to nevadí pretože v Galaktickej flotile je bordel, ako vždy v každej armáde.

Inžinierka ktorá sa stará o centrálný superpočítač základne a Poručíčka vyslankyńa do vedl

Inžinierka od superpočítača základne (vpravo)

To čo robí , tomu z posádky nikdo nerozumie.

Vo volnom čase klábosí s Klingonmi, Asgardanmi, Jedimi a inými mimozemštanmi v ich rodných jazykoch. Nonsens. Ale inak celkom normálna a životuschopná. A nie je to android!

Inžinierka ktorá sa stará o centrálný superpočítač základne a Poručíčka vyslankyńa do vedl

Vyslankyňa do vedlajšej galaxie (vlavo)

Vzhladom na jej bojové skúsenosti bola vybraná na túto misiu. Skúša synchronizáciu s obyvatelmi vedlajšej galaxie a darí sa jej to.

bottom of page