top of page

Kapitál a práca

Základný vzťah Kapitálu a Práce je popísaný v rozsiahlej monografii Karla Marxa  a to z pohľadu úrovne poznania, aký je poplatný prvej polovici 19 storočia, prechodovému obdobiu, keď politiku ešte úplne neriadi kapitál - pretože prebieha prechod moci od aristokracie k buržoázii.

Pohľad na spoločnosť v tomto období je jednoduchý :

  • Kapitál a Kapitalista - pán Továrnik, pán Bankár a pán Statkár

  • Práca a námezdný robotník - Proletár a Roľník

  • Dedičná aristokracia- pán Knieža Veľkomožný

Medzitým prešlo 170 rokov.

Zvláštne, ale keď sa toto číslo napíše tak nevyjadruje pohyb ľudskej civilizácie a spoločnosti.

Ale keď to preložíme do inej jednotky - do generácií - tak môžeme toto obdobie definovať ako časový úsek 5 generácii.

A v súčasnosti (2022) sa mení táto staráschéma na nasledovné:

  • Kapitál a Oligarcha - akoby títo žili v inom vesmíre ?

  • Kapitál a Správca kapitálu - ?

  • Práca a námezdný robotník - Zamestnanec

  • Digitálny otrok - námezdný robotník bez osobnej slobody

...

bottom of page